De belangrijkste aanpassing van de release betreft de redundantie waarmee de beschikbaarheid en schaalbaarheid worden verhoogd.

Met de volgende belangrijke release van Azure Stack verbetert Microsoft de schaalbaarheid en beschikbaarheid van haar Azure Stack systemen en voldoet hiermee aan een veelgehoorde wens van gebruikers. Tweede helft van dit jaar komt deze nieuwe versie. “Wij zijn nu al bezig met de juiste inrichting om onder andere de geo redundancy features te ondersteunen, zodat we er helemaal klaar voor zijn als de release komt”, aldus Cassiux, aanbieder van Azure Stack-as-a-Service.

Algemeen directeur Paul Köllner en sales directeur Rein Hoogland van Cassiux leggen uit hoe het werkt met Azure Stack. “Veel organisaties gebruiken Azure, de clouddienst van Microsoft. Daar kunnen ze tal van redenen voor hebben. Bijvoorbeeld kostenvoordeel, schaalbaarheid en/of flexibiliteit. Maar een nadeel van Azure is dat het een publieke cloud is. Er is nog terughoudendheid om alle applicaties en vertrouwelijke en gevoelige data in het publieke domein te plaatsen en hiermee de controle uit handen te geven.

Met Azure Stack neem je deze weerstand weg. “Je kan namelijk via ons eigen Nederlandse datacenter volgens dezelfde technologie als Microsoft Azure een cloud afnemen die volledig consistent is met Azure. Het voordeel is dat het beheer dezelfde principes volgt. Bovendien is het eenvoudig om workloads op een consistente wijze tussen de publieke en private Azure cloud uit te wisselen. Je kunt applicaties op de Azure Stack ontwikkelen en uitrollen op zowel Azure als Azure Stack. Zo bepaal je zelf waar je de rekenkracht vandaan haalt, dan wel waar de opslag van data moet plaatsvinden”, verklaart Köllner.

Nieuwe release
Het is nog niet bekend wanneer deze nieuwe release van Azure Stack beschikbaar zal zijn. Men spreekt in het algemeen over de tweede helft van dit jaar.

 

De belangrijkste aanpassing van de release betreft de redundantie waarmee de beschikbaarheid en schaalbaarheid worden verhoogd. Nu werkt Azure Stack nog met één Scale Unit. Als die uitvalt, dan zijn de via de Stack opgeslagen data en/of applicaties niet meer beschikbaar. “Met de release wordt Azure Stack een volwaardige oplossing met een hoge beschikbaarheid”, zeggen Köllner en Hoogland.

Veel kennis nodig
Met deze nieuwe iteratie wordt Azure Stack voor veel organisaties een interessante optie. “Maar dan sta je wel voor een paar uitdagingen”, zegt het tweetal. “Allereerst zul je de nodige infrastructuur moeten aanschaffen. En wel in tweevoud, want dat zorgt voor de gewenste redundantie. Vervolgens kost het tijd om de benodigde kennis van Azure Stack op te bouwen en om te zetten in kunde. Als je er nu nog aan moet beginnen, dan ben je aan de late kant”, zo verwachten zij.

“Je hebt nogal wat kennis van Azure nodig om de technologie van Azure Stack goed toe te passen. Het is moeilijk om aan personeel te komen dat vrijwel alles weet over dit onderwerp. Gelukkig hebben wij medewerkers met uitgebreide kennis en ruime ervaring op dit vlak. We zijn er best een beetje trots op dat we over alle denkbare certificaten beschikken om met Azure Stack te kunnen werken”, zegt Köllner.

 

Cassiux biedt zijn partners de mogelijkheid om Azure Stack op te nemen in hun portfolio. “En het is niet eenvoudig om de Stack goed in te richten; dat kan ik je wel vertellen”, vult Hoogland aan. “Voor organisaties is het lastig om kundig personeel te vinden. IT’ers vinden het aantrekkelijk om bij ons te werken, omdat we interessante klanten en een eigen Azure Stack hebben. Bij ons vinden ze een uitdaging. Overigens zijn wij nu bezig een eigen opleidingsplan op te stellen om nieuwe medewerkers snel aan het werk te krijgen.”

Kinderziektes
Köllner gaat hierop verder door te vertellen dat Cassiux al geruime tijd met Azure Stack werkt. “Wij hebben de kinderziektes meegemaakt. Dan leer je een product door en door kennen. Bovendien staan we in nauw contact met Microsoft. We geven hen door waar wij tegenaan lopen en welke feedback we van klanten krijgen. Op hun beurt vertellen de medewerkers van Microsoft ons wat er staat te gebeuren met het platform en hoe zij eventuele onvolkomenheden hebben opgelost. Natuurlijk werkt ons contact met Microsoft ook in het voordeel van onze klanten. Als zij iets willen bespreken, dan weten wij bij wie ze moeten zijn binnen Microsoft.”

Dienst
Ook Managed Service Providers zien wel wat in Cassiux. “Zij kunnen hun portfolio uitbreiden. MSP’s bieden al clouddiensten aan; nu kunnen ze eenvoudig via ons ook nog eens Azure Stack aanbieden, zonder dat ze hoeven te investeren in een eigen Azure Stack én in de benodigde kennis. Het is voor hen een interessante propositie”, aldus Hoogland. Gezien de complexiteit van de inrichting van Azure Stack en het naadloos laten samenwerken met workloads in Azure Cloud, is het volgens Köllner en Hoogland verstandig om de stack als dienst af te nemen.

 

“Dan praten we natuurlijk in ons eigen straatje”, zeggen ze. “Maar we bevinden ons in goed gezelschap. Ook Gartner heeft als aanbeveling om Azure Stack als een dienst af te nemen van een aanbieder”.